CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỘI THÁNH PHỤC SINH

Một Chi Nhánh của HT Westminster OPC

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, “Chúng ta hãy đi đến nhà Chúa.” Thi Thiên 122:1

I was glad when they said to me, “Let’s go to the house of the Lord.” Psalm 122:1

Orthodox Presbyterian Church 10101 Cunningham Av. Westminster, CA 92683

Thờ phượng – 9:00 AM
Trường Chúa Nhật – 10:30 AM
Học Kinh Thánh – Thứ Tư, 10:00 AM
Thân mời quý vị thờ phượng Chúa với chúng tôi và mỗi sáng Chúa Nhật lúc 9:00 AM, và Trường Chúa Nhật lúc 10:30 AM.

714-553-9099 truyenhtran​@yahoo.com